productDetailsPage
extMobilitySysKey_label
Добавете технологии
sealant_label
ContiSeal™
silent_label
ContiSilent™
loadSpeedIndex_label
LI/SI
loadCapacityKey_label
Номинален товар
oeManufacture_label
Оригинално оборудване
TEMPERATURE_label
Температура
sizeDesignation_label
Размер на гумите
TRACTION_label
Сцепление
TREADWEAR_label
Протектор
microsite_eulabel_link_label
Етикет за гуми на ЕС
productSearch
All Season
Всесезонни
Aspect ratio
Съотношение
Choose your search mode
Изберете режима на търсене
Continental Car & Van tires
Гуми Continental за автомобили, джипове и микробуси
Continental Car, SUV & Van Tires
Гуми Continental за автомобили, джипове и микробуси
Diameter
Диаметър
Enter your tire size
Въведете вашия размер гуми
Find your fit
Намерете своя размер
How would you like to search?
Как бихте искали да търсите?
Next
Напред
Previous
Назад
Search by size
Търсене по размер
Search by vehicle
Търсене по превозно средство
Select brand
Изберете марка
Select front size
Изберете размер отпред
Select model
Изберете модел
Select tire season
Изберете сезон за гумите
Select version
Изберете версия
Select year
Изберете година
Show All Tires
Покажи всички гуми
Skip
Пропусни
Skip to results
Преминаване към резултатите
Summer
Лято
Tires by vehicle model
Гуми по модел превозно средство
Width
Ширина
Your search results
Вашите резултати от търсенето
Winter
Зима
Show product range
Покажи продуктовата гама
productSearchResults
4x4 and Light Truck
4x4 и лекотоварни
Add
Добави
AllSeason
Всесезонни
All-season Tires
Всесезонни гуми
filters.pogSegment1MappingDTacs.label
Категория на автомобила
Clear all
Изчисти всички
Edit
Редактиране
Filters
Филтри
fitting results
подходящи резултати
Front Size
Размер отпред
Load/Speed Index
Скоростен/Товарен Индекс
Loading
Зареждане
More details
Повече информация
New
Нови
passenger_car
Леки автомобили
Recommended
Препоръчвани
filters.season.label
Сезон
Season
Сезон
Show more results
Покажи още резултати
Summer
Лято
Summer Tires
Летни гуми
4x4_light_truck
Джипове, кросоувъри и лекотоварни автомобили
Tire Size
Размер на гумата
Van and Camper
Микробус и кемпер
van_camper
Микробуси и кемпери
Load Speed Index
Скоростен/Товарен Индекс
Vehicle model
Модел превозно средство
Winter
Зима
Winter Tires
Зимни гуми
Your preferences
Вашите предпочитания
vendor
Марка
model
Модел
year
година
version
Версия
All Season
Всесезонни
general
Learn More
Научете повече