productDetailsPage
extMobilitySysKey_label
Další technologie
sealant_label
ContiSeal™
silent_label
ContiSilent™
loadSpeedIndex_label
Index nosnosti/rychlosti
loadCapacityKey_label
Označení nosnosti
oeManufacture_label
OE
TEMPERATURE_label
Teplota
sizeDesignation_label
Rozměr pneumatiky
TRACTION_label
Trakce
TREADWEAR_label
Opotřebení běhounu
microsite_eulabel_link_label
Odkaz na mikroweb
productSearch
All Season
Celoroční
Aspect ratio
Profilové číslo
Choose your search mode
Zvolte režim vyhledávání
Continental Car, SUV & Van Tires
Pneumatiky Uniroyal pro osobní automobily, SUV a dodávky
Diameter
Průměr
Enter your tire size
Zadejte rozměr pneumatiky
Find your fit
Najděte své pneumatiky
How would you like to search?
Jak byste chtěli vyhledávat?
Next
Další
Previous
Předchozí
Search by size
Hledat podle rozměru
Search by vehicle
Hledat podle vozidla
Select brand
Vyberte značku
Select front size
Vyberte rozměr předních pneumatik
Select model
Vyberte model
Select tire season
Vyberte sezónu pneumatik
Select version
Vyberte verzi
Select year
Vyberte rok
Show All Tires
Zobrazit všechny pneumatiky
Skip
Přeskočit
Skip to results
Přeskočit na výsledky
Summer
Letní
Tires by vehicle model
Pneumatiky podle modelu vozidla
Width
Šířka
Your search results
Vaše výsledky vyhledávání
Show product range
Zobrazit výrobní program
vendor
Značka
model
Model
year
Rok
version
Verze
Winter
Zimní
productSearchResults
4x4 and Light Truck
SUV, CUV a lehké nákladní automobily
Add
Přidat
AllSeason
Celoroční
All-season Tires
Celoroční pneumatiky
filters.pogSegment1MappingDTacs.label
Kategorie osobních automobilů
Clear all
Zrušit vše
Edit
Upravit
Filters
Filtry
fitting results
odpovídajících výsledků
Front size
Rozměr předních pneumatik
Load/Speed Index
Index nosnosti/rychlosti
Loading
Načítání
More details
Další informace
New
Nový
passenger_car
Osobní automobily
Recommended
Doporučené
filters.season.label
Roční období
Season
Roční období
Show more results
Zobrazit více výsledků
Summer
Letní
Summer Tires
Letní pneumatiky
4x4_light_truck
SUV, CUV a lehké nákladní automobily
Tire Size
Rozměr pneumatiky
Van and Camper
Dodávky a obytné vozy
van_camper
Dodávky a obytné vozy
Load Speed Index
Index nosnosti/rychlosti
Vehicle model
Model vozidla
Winter
Zimní
Winter Tires
Zimní pneumatiky
Your preferences
Vaše preference
Change preferences
Změňte předvolby
general
Learn More
Zjistěte více