You are currently at our Belgium (Dutch) website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Oude of gebruikte banden verwijderen

Hoe verwijdert u uw oude banden?

Uniroyal-banden zijn ontworpen voor een lange levensduur. Als ze geen schade oplopen, kunnen ze u tienduizenden kilometers veilig rijplezier bieden. Maar op een bepaald ogenblik moeten ook de beste banden worden vervangen. 


Wanneer moet ik mijn banden verwijderen?

De meest voorkomende reden is slijtage. In de loop van de tijd neemt de profieldiepte af, tot de situatie uiteindelijk onveilig wordt. De wettelijke minimale diepte in het grootste deel van Europa is 1,6 mm. 

Er zijn nog andere redenen om banden te vervangen. Banden kunnen verouderen en, als ze weinig worden gebruikt, beginnen barsten. Dat kan ook gebeuren wanneer ze niet correct worden bewaard.  

Daarnaast kunt u te maken krijgen met onherstelbare lekken of schade door op de stoeprand te rijden. Ook als u bij een ongeluk betrokken was, is het belangrijk om te controleren of uw banden nog in orde zijn.

Tyre disposal

Wat doe ik met oude banden?

Wereldwijd worden elk jaar maar liefst 17 miljard ton banden afgedankt, dus wij vragen u met aandrang om uw banden indien mogelijk te recyclen of te hergebruiken. 

In de EU is het verboden om banden met het huisvuil te verwijderen of naar een stortterrein te brengen. Dat lijkt misschien vervelend, maar het is een goede zaak, want het spoort ons aan om manieren te vinden om ze te recyclen of te hergebruiken.

Als u banden wilt verwijderen, is het raadzaam om contact op te nemen met uw lokale afvalbrengpunt, waar u ze mogelijk kunt inleveren. U kunt ook contact opnemen met uw Uniroyal-dealer of een bedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen van banden.


Wat gebeurt er met oude banden?

Banden bevatten veel grondstoffen, zoals staal, textiel en rubber: die kunnen worden gerecycled voor het maken van rubberen ondergronden, bijvoorbeeld voor speelplaatsen, atletiekbanen en zelfs ondertapijt. Het gebruik van oude banden als alternatieve brandstof voor steenkool in cementovens is een miljoenenbusiness geworden.

Maar wat gebeurt bij het recyclingproces van beschadigde of gebruikte banden?

Voordat de vakhandel oude banden verder laat verwerken, worden deze aan hand van de bruikbaarheid gesorteerd. Goed gebruikte banden worden vernieuwd en opnieuw gebruikt of naar andere landen geëxporteerd. Wat hier als „versleten“ geldt, kan onder bepaalde omstandigheden nog in andere landen worden gebruikt. Waarom? De eisen aan de minimum profieldiepte kunnen van land tot land verschillen. Banden die in een slechte toestand verkeren worden door de vakhandel als afval verwerkt. Daarvoor worden de gebruikte oude banden verkleind, tot kleine korrels vermalen en ontdaan van metaalresten. Wat resteert is een rubbermeel dat voor de productie van vele verschillende producten wordt gebruikt.


Hoe kunnen banden worden hergebruikt?

Oude banden kunnen op talloze manieren een nieuw leven krijgen: als schommel of als bescherming op kartbanen. Vraag even na bij lokale scholen of boerderijen, misschien is er daar interesse. En waarom zou u zich niet wagen aan een van de creatieve projecten die u op Pinterest vindt? U zult versteld staan over de mogelijkheden.

All-weather tyres tyres You'll find lots of inspiration on Pinterest

Related Topics