You are currently at our Bulgaria website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Контакти за общи и технически въпроси и гореща линия за въпроси, свързани със законосъобразността

Нашите експерти по гумите с удоволствие ще ви помогнат

Вашето запитване
Вашата информация за контакт
Съгласен/а съм.

Гореща линия за законосъобразност

Корпоративният дух и етика на Continental (например почтеност, честност и законосъобразност) са документирани в Етичния кодекс, ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ и указанията за корпоративно управление. Нашата корпоративна култура се основава на тези ценности.

Връзка към горещата линия за въпроси, свързани със законосъобразността и борбата с корупцията