You are currently at our Czech Republic website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

EU štítek pro pneumatiky

Co je EU štítek pro pneumatiky?

EU štítek pro pneumatiky byl zaveden s cílem zvýšit bezpečnost, podpořit palivovou účinnost, snížit hladinu hluku a poskytnout kupujícím informace, které potřebují k informovanému rozhodování. Jedná se o součást širšího plánu Evropské komise snížit do roku 2020 spotřebu energie o 20 %.

Všechny pneumatiky prodávané v Evropské unii podléhají povinnému označování. Nový systém označování pneumatik v EU - platný od 1. května 2021 - poskytuje komplexnější informace o vybraných pneumatikách a vztahuje se také na pneumatiky pro těžká vozidla. Poskytuje objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace založené na třech důležitých výkonnostních charakteristikách pneumatik: valivém odporu - a tím i palivové účinnosti - přilnavosti za mokra a vnějším hluku odvalování. Další piktogramy označují vhodnost pneumatiky pro jízdu v náročných zimních podmínkách (alpský symbol sněhové vločky - 3PMSF) a/nebo její přilnavost na náledí (symbol horského štítu -  tento symbol se vztahuje pouze na pneumatiky osobních automobilů).

What you need to know about the EU Tyre Label

Nový systém označování se vztahuje na pneumatiky osobních, autobusových a nákladních vozidel. Další podrobnosti o novém nařízení EU o označování pneumatik naleznete na oficiálních stránkách Evropské komise.

Porozumění štítku EU a jeho piktogramům pomáhá řidičům nebo správcům vozových parků činit informovaná rozhodnutí týkající se bezpečnosti silničního provozu, nižších emisí CO2 a vyšší úspory paliva.

Upozorňujeme, že úspora paliva a bezpečnost silničního provozu do značné míry závisí na stavu vozovky, povětrnostních podmínkách, typu vozidla a zejména na způsobu jízdy.

Jak číst EU štítek na pneumatikách

EU štítek pneumatik obsahuje srozumitelné piktogramy, které poskytují informace o následujících třech základních aspektech výkonu pneumatiky.

1. Přilnavost na mokré vozovce

Spolehlivá přilnavost za mokra je zásadní pro bezpečnou jízdu. Hodnocení přilnavosti na mokré vozovce udává, jak dobře si pneumatika povede na mokré vozovce, přičemž výkonnost je odstupňována od třídy A až po E. Třída A odpovídá nejkratší možné brzdné dráze na mokré vozovce.

Přilnavost na mokru

2. Úspora paliva

V závislosti na valivém odporu pneumatiky se její palivová účinnost pohybuje od třídy A (označující nejnižší spotřebu paliva) až po třídu E. Spotřeba paliva hraje důležitou roli z ekonomického i ekologického hlediska. Nízká spotřeba paliva má totiž pozitivní vliv na uhlíkovou stopu vozidla, a to zejména u těžkých nákladních vozidel.

Úspora paliva

3. Hlučnost

Jedná se o vnější hluk odvalování, který pneumatika vytváří, měřený v decibelech. Na štítku je uvedena úroveň hluku v třídách od A do C.

Hlučnost

Další piktogramy

Vedle standardního označení zde mohou být umístěny také piktogramy, které se vztahují k výkonnosti v náročných sněhových podmínkách (alpský symbol sněhové vločky - 3PMSF) a/nebo k přilnavosti na náledí (symbol horského štítu - pouze pneumatiky pro osobní vozidla/C1).

Piktogram přilnavosti na sněhu (alpský symbol sněhové vločky - 3PMSF) bude uveden u zimních a celoročních pneumatik testovaných v definovaných zimních podmínkách, které mají požadovanou výkonnost na sněhu.

Piktogram přilnavosti na ledu se uvádí u zimních pneumatik s vynikajícími vlastnostmi na ledu potvrzenými definovaným testem přilnavosti na ledu. Tyto pneumatiky jsou speciálně navrženy pro vozovky pokryté ledem a kompaktním sněhem a měly by se používat pouze ve velmi náročných klimatických podmínkách (např. nízké teploty v severských zemích). Použití pneumatik s přilnavostí na ledu v méně náročných klimatických podmínkách (např. za mokra nebo při vyšších teplotách) by mohlo vést k neoptimálnímu výkonu, zejména pokud jde o přilnavost na mokru, ovladatelnost a opotřebení.

Další piktogramy

Jak souvisí valivý odpor s úsporou paliva?

Při otáčení se pneumatiky zároveň ohýbají směrem k povrchu vozovky a od něj, čímž dochází ke ztrátám energie. Množství ztracené energie souvisí s valivým odporem pneumatiky.

Pneumatiky s nízkým valivým odporem jsou energeticky nejúčinnější. To znamená, že k pohybu vozidla je zapotřebí méně energie, a tedy i méně paliva.

Vzhledem k tomu, že pneumatiky mohou představovat 20 až 30 % spotřeby paliva vozidla, výběr nových energeticky účinných pneumatik povede k přímé úspoře nákladů na palivo.

Tipy pro efektivní jízdu

Pro vyšší úsporu paliva a bezpečnější jízdu zohledněte následující faktory:

  • Ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva.
  • Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách, nízký tlak zvyšuje spotřebu paliva a ovlivňuje brzdný výkon.
  • Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi.

  • Zkontrolujte, zda nejsou na pneumatikách známky nerovnoměrného opotřebení, zejména na okrajích předních pneumatik. Nerovnoměrné opotřebení může znamenat problém s držením stopy nebo odpružením, který může zvýšit spotřebu paliva a způsobit rychlejší opotřebení pneumatik.
  • Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování, zvyšuje to spotřebu paliva i opotřebení pneumatik.
  • Dodržujte doporučení výrobce vozidla týkající se údržby.
  • Hmotnost navíc zvyšuje spotřebu paliva, pravidelně odstraňujte z vozu nepotřebné věci.