You are currently at our Hungary website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Adatvédelmi nyilatkozat

A Continental AG társaság az Ön jelen weboldal használatával kapcsolatos személyes adatait a vonatkozó törvényi előírások szerint kezeli.

1. Általános rendelkezések

Az Ön által megadott személyes adatokat a Continental AG az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából gyűjti, kezeli és használja. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges, az adatok továbbításra kerülhetnek Continental AG - német részvénytársaságokról szóló törvény (German Stock Corporation Act) 15. cikkelyben rögzítettek szerinti kötelező vállalati szabályai - rögzített kapcsolt vállalkozásai felé.

Ha a jogszabály engedi és/vagy előírja, az adatok jelentéstételi célokból (pl. statisztikák készítéséhez) kiértékelhetők.

Az adatainak gyűjtésére, kezelésére és felhasználására kizárólag a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően (pl. az Ön beleegyezése alapján) kerül sor.

A műszaki támogatás biztosításához az adatokat továbbítjuk szolgáltatónknak - Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 RIVERWALK / DUBLIN 24 / IRLAND.

A szolgáltató az Ön személyes adatait csakis a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjti és dolgozza fel (az adatfeldolgozási megállapodás vagy - ha a Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 RIVERWALK / DUBLIN 24 / IRLAND az EU-n kívüli, az EU általános szerződési feltételei szerint). A törvényi rendelkezésekkel összhangban minden adatát szigorúan bizalmasan kezeljük.

2. Az adatok begyűjtése és feldolgozása

Continental AG kizárólag akkor tárol személyes adatokat a webhelyeinek felhasználóira vonatkozóan, ha az adott felhasználók ehhez hozzájárultak. Kizárólag az alábbiakkal kapcsolatos adatokat tárolunk: a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldalak, a kurzor használata a webhelyen, az igénybevett oldalfunkciók és a webhely, amelyről a felhasználó a Continental honlapjára jutott. Az IP-cím anonimizáltan kerül továbbításra, és csak a városszintű földrajzi hely megállapításához használatos. Continental AG a webhelyen folytatott tevékenység méréséhez, statisztikák készítéséhez, valamint a webhelyeken keresztül biztosított szolgáltatások és információk tökéletesítéséhez használja fel ezeket az információkat.

A felhasználók személyes adatait kizárólag a megkereséseknek a kapott hozzájárulás keretében vagy alkalmazandó adatvédelmi előírások szerinti kezeléséhez használjuk fel. A jogi előírások alapján a Continental AG globális, egységes és belső adatvédelmi szabályokat (kötelező vállalati szabályok) vezetett be az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

Continental AG a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat - mint a név, vállalatnév, e-mail cím, cím és telefonszám - csak az Önnel való kommunikációhoz használja fel. Az adatokat kizárólag a megkeresésére adott válasz vagy az Önnel való kapcsolattartás céljából használjuk fel. A megkeresés/panasz feldolgozásának befejeztével az adatokat töröljük, feltéve, ha ez a törlés nem mond ellent a nyilvántartás vezetésére vonatkozó törvényi kötelezettségeinknek.

3. Az adatalany jogai

3.1 Felhívjuk figyelmét, hogy adatalanyként az EU általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg a személyes adatai feldolgozásához fűződően:

információs jogok, az EU GDPR 13. és 14. cikke szerint;
hozzáféréshez való jog, az EU GDPR 15. cikke szerint;
helyesbítéshez való jog, az EU GDPR 16. cikke szerint;
a törléshez való jog, az EU GDPR 17. cikke szerint;
az adatkezelés korlátozásához való jog, az EU GDPR 18. cikke szerint;
az adathordozhatósághoz való jog, az EU GDPR 20. cikke szerint.

Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi biztoshoz a következő e-mail címen: adatvedelem@continental.com

3.2 Az EU GDPR 21. cikke értelmében Önnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatainak begyűjtésére, kezelésére/tárolására és felhasználására vonatkozó hozzájárulását. Hozzájárulását a Continental Hungaria Kft., 2040 Budaörs, Edison utca 2. (Magyarország) címre küldött levélben vagy a continental.hungaria@conti.de e-mail címre küldött e-mailben vonhatja vissza.

3.3 Kérdéseivel vagy panaszaival bármikor fordulhat írásban (e-mailben is) az adatvédelmi tisztviselőinkhez. E-mail cím: adatvedelem@continental.com. Adott esetben a megfelelő adatvédelmi hatóságokkal is felveheti a kapcsolatot.

4. A tárolt adatok védelme

Vállalatunk és a szolgáltató technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön által megadott személyes adatok manipulációval, elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmének biztosítása érdekében. Ezeket a biztonsági intézkedéseket folyamatosan tökéletesítjük és a legújabb technológiákhoz igazítjuk. A nem titkosított adatokat esetlegesen külső felek is megtekinthetik. Éppen ezért szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli (pl. e-mailben történő) adattovábbítás teljes biztonságossága nem szavatolható. Javasoljuk, hogy az érzékeny adatokat vagy ne továbbítsa, vagy kizárólag biztonságos (SSL) kapcsolaton keresztül tegye. Ha a valamely oldalak és fájlok megnyitásakor személyes adatok megadására kérjük, fontos tudnia, hogy az ilyen adatok interneten keresztül történő továbbítása nem teljesen biztonságos, és fennáll annak a kockázata, hogy az adatokat illetéktelen személyek is megtekinthetik, valamint manipulálhatják.

5. Cookie-k

Amikor ellátogat webhelyünkre, cookie-k formájában információkat tárolhatunk a számítógépén. Az ilyen cookie-kat kizárólag a webhelyek működésének biztosításához használjuk fel. Egyéb (pl. a webhely használatához kapcsolódó) cookie-kat csak az Ön beleegyezésével használunk (lásd a Cookie-kra vonatkozó szabályzatot). A böngésző beállításai között megadhatja, hogy készüléke utasítsa el a cookie-kat. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni az ezen webhelyek minden funkcióját.

6.  Webtrends Infinity

Webhelyünkön a Webtrends Inc. által biztosított Webtrends Infinity webelemző eszközt használjuk (a továbbiakban „Webtrends”). A Webtrends olyan cookie-kat használ a webhelyen, amelyeket kizárólag az Ön beleegyezésével hoz létre.
Kizárólag az alábbiakkal kapcsolatos adatokat tárolja: a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldalak, a kurzor használata a webhelyen, az igénybevett oldalfunkciók és a webhely, amelyről a Continental honlapjára jutott. Az IP-címe anonimizáltan kerül továbbításra, és csak a városszintű földrajzi hely megállapításához használatos. Tehát a webhely egyéni látogatóinak személyazonossága nem állapítható meg.

7.  Google Analytics

Webhelyünkön a Google Inc. („Google”) által biztosított Google Analytics webelemző eszközt használjuk. A Google Analytics cookie-k (az Ön számítógépén tárolt kisméretű szövegfájlok) révén segít a webhelynek elemezni a felhasználók általi használatot. A cookie által a webhely Ön általi használatával kapcsolatban generált információk egy egyesült államokbeli Google szerverre kerülnek, és ott is tárolják őket.

Az IP-cím anonimizálásának aktiválása esetén a Google lerövidíti/anonimizálja az Európai Unió tagállamaiból és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokból származó IP-címek utolsó nyolc bitjét (más néven oktett). Rendkívül kivételes esetekben előfordulhat, hogy az IP-cím teljes egészében kerül továbbításra, és azt a Google szerverei csak az Egyesült Államokban rövidítik le. Ezen a webhelyen aktív az IP-anonimizálás. A webhely üzemeltetője nevében a Google ezt az információt az Ön általi webhelyhasználat értékeléséhez, a webhelyen folytatott tevékenységekkel kapcsolatos jelentések készítéséhez és a webhely-tevékenységekkel, valamint internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosításához használja fel.

A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. Webhelyünkön kizárólag az Ön beleegyezésével használunk cookie-kat. A böngésző-beállítások megfelelő módosításával lehetősége van véglegesen tiltani a cookie-k tárolását. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhelyen elérhető minden funkciót. Ezenfelül a következő bővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google adatokat (cookie-kat és IP-címet) gyűjtsön és használjon fel:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Webhelyünk kizárólag az Ön beleegyezésével tárol cookie-kat készülékén. A böngésző-beállítások megfelelő módosításával lehetősége van véglegesen tiltani a cookie-k tárolását. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhelyen elérhető minden funkciót.

8. Appnexus

A cookie által gyűjtött adatok:  Felhasználók viselkedésének, illetve a látott és megtekintett hirdetések nyomonkövetése a weboldalon

Az összegyűjtött adatok felhasználása: Az online hirdetéskövető cookie lehetővé teszi, hogy (a látogató számára) releváns hirdetések kerüljenek kiszolgálásra. A cookie azt rögzíti, hogy milyen hirdetéseket látott és kattintott le a felhasználó, illetve azt, hogy mely oldalakon járt.

Szolgáltató adatvédelmi irányelvei: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

A cookie-k engedélyezése és letiltása: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

9. Megosztás közösségi hálózatokon:

A webhelyünkön elérhető „Megosztás” funkció használatával az adott közösségi médiaszolgáltatás nem fér hozzá személyes adataihoz. A webhelyünk tartalmának megosztásához saját profilját használja, nem vállalunk felelősséget az e hálózatok által gyűjtött adatok tartalmáért és köréért. Ebben az esetben az adott közösségi hálózat saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzatai érvényesek.

10. iFraming:

Webhelyünkön az iFraming használatával videókat ágyazunk be. Az iFraming segítségével a külső webhelyekről származó külső tartalmak beágyazhatók és megjeleníthetők a webhely adott részeiben.

Webhelyünkön az alábbi külső webhelyek videóit ágyaztuk be:

YouTube:

Ezt a webhelyet, amelyről az iFraming segítségével beágyazott videók származnak, a YouTube, LLC üzemelteti (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok).

Az ilyen videókra kattintva megjelenik a YouTube logója. A YouTube adatvédelmi nyilatkozatát [itt] olvashatja el.

Ha ellátogat beágyazott videókat tartalmazó valamely webhelyünkre, az Internet Explorer automatikusan létrehozza a kapcsolatot az adott hálózat szerverével. A beágyazott videóra kattintva beleegyezik az említett webhellyel való kommunikációba és a cookie-k ezen webhely általi elhelyezésébe. A beágyazott videóra kattintva a webhelyünkön keresztül elért információk automatikusan továbbításra kerülnek az említett webhely üzemeltetőjéhez, az említett webhely pedig cookie-kat helyez el a számítógépén.

Ha a webhely meglátogatásakor be van jelentkezve az említett webhelyre, a továbbított adatokat a rendszer automatikusan a felhasználói fiókjához kapcsolja. Ha nem szeretné, hogy a hálózat ily módon információkat kapcsoljon a felhasználói fiókjához, kérjük, az adott videóra való kattintás előtt jelentkezzen ki az adott hálózatról.

Az említett webhely üzemeltetője a videóra való kattintáskor abban az esetben is tárolhatja az adatait, ha Ön nem regisztrált tagként vagy jelenleg nincs bejelentkezve fiókjába. Nincs befolyásunk a külső cookie-k elhelyezésére, az említett webhely által gyűjtött adatok körére és tartalmára, valamint az adatok felhasználásának módjára. További információkért olvassa el az említett webhely adatvédelmi szabályzatait.