Jesteś obecnie na stronie Poland. Oferujemy szeroki zakres produktów z bezpośrednią obsługą klienta w wielu lokalizacjach na całym świecie.
Wszystkie lokalizacje

Opony samochodowe i materiały stosowane w procesie ich produkcji

Z czego składa się opona?

Używamy różnych opon w zależności od pory roku i warunków otoczenia. Różnice te mogą sprowadzać się do oczywistych parametrów, takich jak głębokość bieżnika. Niekiedy mogą być one jednak trudniejsze lub wręcz niemożliwe do zauważenia. Jako przykład rozważmy mieszankę kauczukową na opony: Mimo że poszczególne mieszanki są trudne do odróżnienia, mają one istotny wpływ na właściwości opony.
Zatem z czego dokładnie wykonana jest opona?

All-weather tyres tyres

Bliższe spojrzenie na mieszankę kauczukową do produkcji opon

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na to, że skład mieszanki kauczukowej różni się w zależności od producenta i jest ściśle strzeżoną tajemnicą. Mieszanki te różnią się w zależności od poszczególnych rozmiarów oraz typów opon i w każdym przypadku dobierane są do preferowanych właściwości jezdnych. Materiał i jakość wykonania wpływają na zalety oraz wady składników, które następnie przekładają się na właściwości opon. To sprawia, że dobór odpowiedniej mieszanki jest nieustanną próbą znalezienia złotego środka. Materiał na opony składa się z następujących elementów dobieranych w różnych ilościach odpowiednio do zastosowania:


Kauczuk

Kauczuk naturalny i syntetyczny (nazywany również polimerem) to podstawowe składniki opony samochodowej. W zależności od gatunku materiały te zapewniają wysoką przyczepność, a po odpowiedniej obróbce również preferowaną elastyczność. Z drugiej strony wadą kauczuku jest jego tendencja do szybkiego zużycia oraz twardnienia w niskich i mięknięcia w wysokich temperaturach.

Kauczuk naturalny pozyskiwany jest z drzew rosnących na dużych plantacjach. Proces ten polega na nacinaniu kory drzewa i zebraniu soku mlecznego. Sok ten znany jest pod nazwą lateks. W przeciwieństwie do swojego odpowiednika występującego w przyrodzie zaletą kauczuku syntetycznego jest możliwość modyfikowania jego właściwości. Jako producent przy doborze materiałów dokładamy wszelkich starań, aby zakupione przez Państwa opony zapewniały bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych.


Wypełniacze

Co do zasady do kauczuku dodawane są wypełniacze. Mogą to być składniki takie jak sadza, krzemionka, węgiel lub kreda. Ich rola polega na spajaniu kauczuku i zwiększeniu jego odporności na zużycie, ponieważ bez wypełniaczy kauczuk kruszy się, zwłaszcza na skutek pękania. Stosowane przez nas wypełniacze redukują ten efekt i wydłużają żywotność naszych opon. Dodanie wypełniacza sprawia jednak, że mieszanka kauczukowa twardnieje.

Wypełniacze odpowiadają również za kolor opony. Pierwszym wypełniaczem stosowanym w produkcji opon była sadza i to jej opony zawdzięczają swój kolor. Koloryzowane opony nigdy nie przyjęły się wśród klientów, nawet mimo późniejszego zastosowania innych typów wypełniaczy, a tym samym innych kolorów opon. To właśnie z tego względu opony są czarne po dziś dzień.

W odróżnieniu od rozwiązań z początków produkcji opon w nowoczesnej produkcji do mieszanki dodawana jest krzemionka. Krzemionka to nazwa, którą nadano soli kwasu krzemowego. Substancja ta jest optymalnym spoiwem mieszanki kauczukowej zwłaszcza w połączeniu z siarką, która jest niezbędnym składnikiem z punktu widzenia późniejszej wulkanizacji opon. W tym procesie materiał, z którego wykonana została opona, jest podgrzewany w celu połączenia wiązań chemicznych poszczególnych substancji i uzyskania elastycznej gumy. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią żywotność opony bez uszczerbku dla innych jej właściwości. 

All-weather tyres tyres

Plastyfikatory

Plastyfikatory są niezbędne do tego, aby opona dawała kierowcy poczucie pewności i bezpieczeństwa prowadzenia pojazdu, w tym również na śniegu i mokrej nawierzchni. Oleje i żywice stosowane w tej funkcji sprawiają, że opona jest elastyczna, a materiał użyty do jej produkcji zapewnia większą przyczepność. Z punktu widzenia kierowcy zastosowanie plastyfikatorów zmniejsza opór toczenia. Oleje zmniejszają również ryzyko utraty przyczepności opony. Plastyfikatory zapobiegają twardnieniu kauczuku w niskich temperaturach. To właśnie z tego względu w oponach zimowych stosuje się oleje w większych ilościach niż w przypadku opon letnich.
Tutaj wyjaśniamy, dlaczego opony zimowe są szczególnie skuteczne przy temperaturze poniżej 7°C. 


Więcej informacji na temat materiału wykonania opon

Poza podstawowymi składnikami mieszanki kauczukowej, wypełniaczami i plastyfikatorami w oponach stosowane są również substancje chemiczne, takie jak siarka w funkcji opisanej powyżej, oraz antyutleniacze. Te dodatki również wpływają na właściwości jezdne. Opracowanie nowej mieszanki kauczukowej wymaga utrzymania ciągłej równowagi użytych materiałów. Jest to złożony proces, który różni się w zależności od rodzaju opony i zastosowanych materiałów.

Powiązane tematy