Jesteś obecnie na stronie Poland. Oferujemy szeroki zakres produktów z bezpośrednią obsługą klienta w wielu lokalizacjach na całym świecie.
Wszystkie lokalizacje

Informacja o ochronie danych

Continental Opony Polska Sp z o.o. przetwarza Twoje dane w kontekście Twojego korzystania ze witryn internetowych uniroyal-tyres.com/pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

1. Informacje ogólne

Wpisywane przez Ciebie ogólne dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Continental Opony Polska Sp z o.o. w celu spełnienia postanowień umowy w kwestii Twojego korzystania ze witryn internetowych uniroyal.pl. O ile jest to konieczne dla spełnienia postanowień umowy, dane mogą być przekazywane firmom powiązanym z Continental Opony Polska Sp z o.o. zgodnie z punktem 15 i następnymi niemieckiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych oraz zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi Continental.
Jeśli jest to dozwolone i/lub przewidziane przez przepisy prawa, dane mogą być przetwarzane do celów sprawozdawczości (np. statystyka).
Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. za Twoją zgodą).
Aby zapewnić Ci dostarczenie witryn internetowych uniroyal.pl (np. w postaci pomocy technicznej), przekazujemy dane naszemu dostawcy usług,
- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany
- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany and
- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany.
Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do spełnienia postanowień umowy (w oparciu o Umowę o przetwarzanie danych lub, jeśli Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH ma siedzibę poza UE, w oparciu o Standardowe klauzule umowne UE).

Zgodnie z przepisami prawnymi wszystkie Twoje dane traktowane są jako ściśle poufne.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Continental Opony Polska Sp z o.o. przechowuje dane osobowe dotyczące użytkowników jej witryn internetowych usług uniroyal.pl wyłącznie, jeśli została wyrażona na to zgoda. Jedyne dane, które są przechowywane, nawiązują do daty i godziny odwiedzin, odwiedzonych stron, wykorzystania kursora w witrynie internetowej, wykorzystanych funkcji strony i witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany do witryn internetowych firmy Continental. Adres IP jest przekazywany anonimowo i jest wykorzystywany wyłącznie, aby określić położenie geograficzne na poziomie miasta. Continental Opony Polska Sp z o.o. wykorzystuje te informacje, aby mierzyć aktywność w witrynach internetowych, tworzyć statystyki oraz ulepszać usługi i informacje dostarczane za pośrednictwem tych witryn internetowych.

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytań w kontekście wyrażonej zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. W oparciu o wymogi prawne firma Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (wiążące reguły korporacyjne) regulujące ochronę Twoich danych osobowych.

Continental Opony Polska Sp z o.o. przechowuje dane wprowadzone do witryn internetowych lub dane dostarczone celem realizacji procesu, takie jak imię i nazwisko, Continental Opony Polska Sp z o.o., adres e-mail, adres i numer telefonu, wyłącznie do celu bezpośredniej komunikacji z Tobą. Dane są przechowywane i/lub wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania/skargi/uczestnictwa w konkursie. Pod warunkiem, że nie koliduje to z wymogami ustawowymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji, Twoje dane zostaną usunięte w momencie zakończenia procesu przetwarzania Twojego zapytania/skargi.

3. Prawa osób, których dane dotyczą

3.1 Pamiętaj, że jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO UE), masz następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych:

Prawa do informacji na podstawie art. 13 i 14 RODO UE
Prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO UE
Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO UE
Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO UE
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO UE
Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO UE

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dataprotection@conti.de

3.2 Zgodnie z art. 21 RODO UE masz prawo do wycofania swojej zgody na gromadzenie, przetwarzanie/przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w dowolnej chwili. Zgodę należy wycofać, pisząc na adres Continental Opony Polska Sp z o.o., Al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa, Polska lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@conti.de.

3.3 W razie pytań lub zażaleń zawsze możesz skontaktować się pisemnie (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail) z naszymi inspektorami ochrony danych. E-mail: dataprotection@conti.de. W stosownych przypadkach możesz się również skontaktować z odpowiednimi organami ochrony danych.

4. Ochrona przechowywanych danych

Nasza firma i Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH korzystają z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dostarczone przez Ciebie dane osobowe przed modyfikacją, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane i dostosowywane, wykorzystując najnowszą technologię. Dostarczone dane, które nie są zaszyfrowane, mogą potencjalnie być przeglądane przez osoby trzecie. Chcielibyśmy podkreślić, że z tego powodu, nie można zagwarantować bezpiecznego przekazu danych przez Internet (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail). W związku z tym wrażliwe dane albo nie powinny być w ogóle przesyłane, albo powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL). Jeżeli przy przeglądaniu stron internetowych lub plików zostaniesz poproszony/-a o wprowadzenie danych osobowych, pamiętaj, że przekaz tych danych przez Internet może nie być bezpieczny oraz że istnieje ryzyko, że dane te mogą być przeglądane lub modyfikowane przez osoby nieupoważnione.

5. Pliki cookie


Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową/korzystasz z naszych narzędzi/usług, możemy przechowywać na Twoim komputerze informacje w postaci plików cookie. Pliki te wykorzystywane są wyłącznie, aby zapewnić działanie witryn internetowych. Inne pliki cookie (np. dotyczące sposobu korzystania z witryn internetowych) tworzone są wyłącznie za Twoją zgodą (zobacz Polityka dotycząca plików cookie). W ustawieniach przeglądarki możesz również wybrać, aby nie akceptować plików cookie. Jeżeli jednak to zrobisz, miej na uwadze, że być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z kilku funkcji poszczególnych witryn internetowych/narzędzi/usług.

6. Webtrends Infinity

Ta witryna internetowa korzysta z Webtrends Infinity, narzędzia służącego do analizy witryn internetowych firmy Webtrends Inc. (zwanej dalej „Webtrends”). Webtrends korzysta z plików cookie w naszej witrynie wyłącznie za Twoją zgodą.
Jedyne dane, które są przechowywane, nawiązują do daty i godziny odwiedzin, odwiedzonych stron, wykorzystania kursora w witrynie internetowej, wykorzystanych funkcji strony i adresu witryny internetowej, z której zostałeś/-aś przekierowany/-a do witryn internetowych firmy Continental. Twój adres IP jest przekazywany anonimowo i jest wykorzystywany wyłącznie, aby określić położenie geograficzne na poziomie miasta. W żadnym momencie nie jest więc możliwe określenie tożsamości danego użytkownika witryny internetowej.

7. Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia służącego do analizy witryn internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli małych plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze, w celu wsparcia analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje dotyczące Twojego korzystania z tych witryn internetowych wygenerowane przez plik cookie zostaną wysłane do USA, gdzie będą przechowywane na serwerach Google.
W przypadkach aktywacji anonimizacji adresu IP firma Google skróci lub zanonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej i sygnatariuszy porozumienia o stworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwery Google w USA i tam skrócony. Witryna internetowa korzysta z aktywnej anonimizacji adresów IP. W imieniu dostawcy witryny internetowej Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować Twoje użytkowanie witryny internetowej, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie internetowej dla dostawcy witryny internetowej oraz dostarczać inne usługi związane z aktywnością witryny internetowej i użytkowaniem Internetu dostawcy witryny internetowej.
Google nie skojarzy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje Google. Pliki cookie są w naszej witrynie internetowej wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. Ponadto możesz permanentnie zablokować przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że jeśli zablokujesz pliki cookie, być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z funkcji tej witryny internetowej. Ponadto możesz zablokować gromadzenie i wykorzystanie danych (pliki cookie i adresy IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Strona ta korzysta z usług Google Analytics, w celu wyświetlania reklam. Pliki cookie są zbierane w celu:

  • raportowania Google Analytics dotyczących demografii i zainteresowań,
  • raportowania wyświetleń w Google Display Network
  • remarketingu.

Dane demograficzne oraz dotyczące zainteresowań są anonimowe, wykorzystywane w celach reklamowych w oparciu o raporty Google Analytics.

Reklamy wyświetlane są na podstawie plików cookie pozyskanych od podmiotów własnych (poprzez Google Analytics) i podmiotów trzecich (t.j. DoubleClick) aby wyświetlać i optymalizować reklamy w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika.

Pliki cookie Google Analytics, zawarte są na naszej stronie www i instalowane za Państwa zgodą. W celu zablokowania instalacji plików cookie należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystacie. W takim przypadku, nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcjonalności na naszej stronie www. W celu ustawienia indywidualnych preferencji dotyczących wyświetlania reklam, mogą Państwo wejść na stronę Google Display Network pod adresem https://www.google.com/settings/ads i wycofać zgodę na serwowanie reklam w oparciu o pliki cookie.

8.  Qualtrics

Ta witryna internetowa korzysta z Qualtrics: rozwiązania do obsługi klienta, które umożliwia zbieranie opinii od użytkowników witryny za pośrednictwem ankiet w celu ulepszania naszych produktów i usług. Qualtrics nie gromadzi żadnych informacji na stronach, na których nie jest zainstalowany, ani nie śledzi ani nie zbiera informacji poza przeglądarką internetową. Qualtrics zbiera dane tylko wtedy, gdy aktywnie wypełniasz ankietę z opiniami. Jeśli chcesz uzyskać kopię swoich danych osobowych, dokonać ich korekty lub zlecić ich usunięcie, skontaktuj się z nami. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności firmy Qualtrics pod adresem https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ i zasadach bezpieczeństwa firmy Qualtrics pod adresem https://www.qualtrics.com/security-statement/ Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Qualtrics i RODO, odwiedź https://www.qualtrics.com/gdpr/

9. Udostępnianie w portalach społecznościowych:

Jeżeli skorzystasz w naszej witrynie internetowej z funkcji „udostępnij”, żadne dane osobowe nie zostaną przesłane do konkretnego portalu społecznościowego. Jeżeli w celu udostępniania treści naszej witryny internetowej korzystasz z własnego profilu, nie mamy kontroli nad treścią lub zakresem danych, gromadzonych przez poszczególne portale. W takich przypadkach mają zastosowanie warunki użytkowania i polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

10.  iFraming:

Do osadzania w naszej witrynie internetowej materiałów wideo korzystamy z iFraming. Treści zewnętrzne pochodzące z witryn internetowych stron trzecich mogą być osadzane i wyświetlane w określonych miejscach w naszych witrynach internetowych za pomocą iFraming.

W naszej witrynie internetowej osadzone są treści z następujących witryn internetowych stron trzecich:

YouTube:

Operatorem witryny internetowej, z której pochodzi osadzony za pomocą iFraming materiał jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.
Po kliknięciu na materiał wideo wyświetli się logo YouTube. Informację o ochronie danych portalu YouTube znajdziesz [tutaj].

Jeżeli odwiedzisz jedną z naszych witryn internetowych, która korzysta z osadzonych materiałów wideo, Internet Explorer nie nawiąże automatycznie połączenia z serwerem konkretnego serwisu. Klikając na osadzony materiał wideo, wyrażasz zgodę na komunikację ze wspomnianą witryną internetową i na umieszczenie przez tę witrynę internetową na Twoim komputerze plików cookie. Po kliknięciu na osadzony materiał wideo informacje, do których miałeś/-aś dostęp w naszej witrynie internetowej zostaną automatycznie przekazane operatorowi wspomnianej witryny internetowej, która umieści na Twoim komputerze pliki cookie.

Jeżeli podczas odwiedzania naszej witryny internetowej jesteś zalogowany we wcześniej wspomnianej witrynie internetowej, przesyłane dane będą skojarzone z Twoim kontem użytkownika. Jeżeli nie chcesz, aby portal społecznościowy łączył w ten sposób informacje z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się z konkretnego serwisu przed kliknięciem na stosowny materiał wideo.

Po tym jak klikniesz na materiał wideo, Twoje dane mogą być przechowywane przez operatora wcześniej wspomnianej witryny internetowej, nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany jako członek wcześniej wspominanej witryny internetowej lub nie jesteś aktualnie zalogowany. Nie mamy wpływu na umieszczanie plików cookie przez strony trzecie ani na treść, zakres i wykorzystanie danych gromadzonych przez wcześniej wspomnianą witrynę internetową. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj polityki prywatności wcześniej wspomnianej witryny internetowej.